Online verktøy for kundehenvendelser.Knektens GPS er utviklet for Markisemannen og satt i drift i samarbeid med Maxbo og Lunex.


Knektens GPS er et online verktøy for mottak, videreformidling, lagring og rapportering av kundehenvendelser.

Systemet skal effektivisere og kvalitetssikre kundebehandling og oppfølging i alle ledd.

Knektens GPS er også et hjelpemiddel for kontinuerlig analyse av respons på markedsføringsaktiviteter.
For spørsmål ta gjerne kontakt.

Lunex AS | magne@lunex.no | 63981710Utviklet av Lunex AS © 2006-2011

Warning: require_once(./oldseo.asp) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\w3xml.com\T\pageTeam\head1.asp on line 7

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './oldseo.asp' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\wwwroot\w3xml.com\T\pageTeam\head1.asp on line 7