Online verktøy for kundehenvendelser.



Knektens GPS er utviklet for Markisemannen og satt i drift i samarbeid med Maxbo og Lunex.


Knektens GPS er et online verktøy for mottak, videreformidling, lagring og rapportering av kundehenvendelser.

Systemet skal effektivisere og kvalitetssikre kundebehandling og oppfølging i alle ledd.

Knektens GPS er også et hjelpemiddel for kontinuerlig analyse av respons på markedsføringsaktiviteter.




For spørsmål ta gjerne kontakt.

Lunex AS | magne@lunex.no | 63981710



Utviklet av Lunex AS © 2006-2011